🇳🇴 H2Carrier’s two wind projects in Finnmark advance to hearing process

June 27, 2024
8

H2Carrier logo blue

See in Norwegian below:

The Norwegian Water Resource and Energy Directorate (NVE) today announced which plans for development of new wind power in Finnmark will be brought forward in a public hearing process. NVE previously set a deadline of 22nd April 2024 for presenting plans for developing new renewable power in Finnmark and NVE received a total of 25 wind farm applications. NVE has decided that 11 of these applications will be brought forward in a public hearing process.

Through its’ two subsidiaries in Finnmark, Arktis Energi AS and Kongsfjord Energi AS, H2Carrier prepared two applications for new wind power, Oksefjorden wind farm (800MW) and Rubbedalshøgda wind farm (600MW) located in the municipalities of Lebesby/Gamvik and Berlevåg/Båtsfjord respectively. Both wind farms are planned for production of hydrogen and ammonia.

Mr. Mårten Lunde, CEO of H2Carrier has made the following statement: «While we are pleased with the announcement that both our projects will be brought forward to the public hearing process, we are aware of the need to remain focused and continue the hard work to obtain a concession to develope the two wind farms. We will now work constructively with third party interests through the impact assessment process. Other renewable energy carriers were not considered by NVE on this occasion, however in our perspective, it is positive that NVE mentions hydrogen and ammonia when considering the capacity of the grid. This is in line with H2Carrier’s intention to develop a more comprehensive and optimized power- and energy system, both on local, regional and national level.»

In Norwegian:

 

NVE har i dag offentliggjort listen over hvilke planer for utvikling av ny vindkraft i Finnmark som nå vil bli sendt videre på høring. NVE satte frist til 22. april 2024 for å melde inn planer om ny kraftproduksjon i fylket og totalt ble det meldt inn 26 nye prosjekter. Av disse har NVE vedtatt å ta 12 prosjekter videre til neste steg i konsesjonsbehandlingen.

 

H2Carrier har gjennom to heleide datterselskap i Finnmark, Arktis Energi AS og Kongsfjord Energi AS, meldt inn to vindkraftverk, Oksefjorden vindkraftverk på 800MW beliggende i Lebesby og Gamvik kommuner og Rubbedalshøgda på 600MW beliggende i Berlevåg og Båtsfjord kommuner. Begge vindkraftverkene er knyttet opp mot produksjon av hydrogen og ammoniakk.

 

I forbindelse med dagens melding fra NVE uttaler administrerende direktør i H2Carrier AS, Mårten Lunde, som følger: «Vi gleder oss over at begge våre prosjekter går videre på høring, samtidig som vi er klar over at det fortsatt skal arbeides godt for å komme frem til  en endelig konsesjon. Vi har utviklet prosjekter som legger til rette for at kraften blir videreforedlet i vertskommunene med betydelig verdiskapning både lokalt og regionalt. Nå skal vi konstruktivt arbeide videre med berørte interesser gjennom utredningsprogram og konsekvensutredning. Andre fornybare energibærere er ikke hensyntatt av NVE i denne omgang, men det er et positivt signal fra NVE at hydrogen og ammoniakk blir nevnt i vurderingen av nettkapasitet. Dette er i tråd med H2Carriers intensjon om å utvikle et mer helhetlig og optimalisert kraft- og energisystem, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.»


Originally published on 24 June by H2CARRIER.

Announcements are published as a service to readers. The sender is responsible for all content.

Announcements for publication can be submitted to [email protected].